Artpolis

Trajnimi Edukimi i Bazuar në Teatër – Humanrightivism

Me datë 5-8 shkurt, 2021 u mbajt trajnimi “Edukimi i Bazuar në Teatër” me të rinj e të reja nga qytete e komunitete të ndryshme. Të rinjët dhe të rejat nga komuna të ndryshme të Kosovës u bashkuan për të marrë njohuri mbi teatrin...

Certifikimi i nxënësve për trajnimin online “Dizajnimi i kostumeve”

Dhjetor 2020 Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, pas përfundimit me sukses të trajnimit online “Dizajnimi i kostumeve” e udhëhequr nga dizajnerja / trajnerja Njomëza Luci, certifikoi nxënësit për pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre e...

Punëtoria: Siguria e integruar – Edicioni i Trajnimit të trajnerëve

14 – 17. 12.2020 Punëtoria e Sigurisë së Integruar – Edicioni i Trajnimit të Trainerëve u mbajt në hotelin e rrethuar nga male të bukura në Bogë me 11 anëtarë të stafit gra nga pesë strehimoret e komunave të ndryshme në Kosovë, përfshirë:...

Festivali i Teatrit për të Rinj dhe të Reja 2020, Edicioni i 8-të- online

15.12.2020 – 18.12.2020 Këtë vit, edicioni i 8-të i Festivalit të Teatrit për të Rinj dhe të Reja që u mbajt me 15 -18 Dhjetor, u organizua më ndryshe se herët e  kaluara, për shkak të situatës pandemike me Covid-19. Për dallim prej viteve të...

Iniciativa vullnetare “Në aventura përmes librit”

Me datë 8 Dhjetor, 2020, Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis u angazhua në një iniciativë vullnetare me qëllim të përmirësimit të arsimimit në përgjithësi, dhe ngritjes së vetëdijes për shprehi të të lexuarit të literaturave të ndryshme për...

0Shares