Mërgim Memoviq

Mërgim Memoviq është Menaxher Projekti në organizatën Artpolis.

Ka përfunduar studimet për Gjuhë dhe Letërsi Angleze në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Mërgimi ka qenë pjesë e shoqërisë civile për më shumë se 15 vjet dhe ka punuar në të ndryshme organizatat joqeveritare në Kosovë.

Gjatë viteve, ai ka qenë i angazhuar në projektet e ndërtimit të paqes, ballafaqimi me të kaluarën, procesin e pajtimit ndërmjet komuniteteve në Kosovë dhe rajon, drejtësia tranzicionale, menaxhimi i konflikteve, mobilizimi i të rinjve, fuqizimi i grave dhe vajzave, ngritja e kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile etj. Ai është edhe aktivist për avokim dhe promovim të vlerave të komunikimit dhe mirëkuptimit ndërmjet komuniteteve pa dallim race, gjinie, kombësie ose feja.