Artpolis

Shfaqja përmbyllëse për 2017-në, “Stigma – Kërko të drejtën tënde”

Foto Galeri