Artpolis

Punëtoria Virtuale ‘Adresimi i Ngacmimeve Seksuale brenda UP’

27 – 28. 05.2020 Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis organizoi punëtorinë virtuale dy ditore “Adresimi i Ngacmimeve Seksuale brenda Universiteteve Publike në Kosovë” me datë 27-28 Maj, 2020 në bashkëpunim me Universitetin “Kadri Zeka” –...

Panel diskutimi virtual me student: Ngacmimet seksuale në UP

14.05.2020 Artpolis në përputhje me planin e veprimit online në largësi nën ‘Fushatën e Medias Sociale’ duke adresuar ‘Ngacmimin Seksual’ ka organizuar aktivitetin ‘Diskutim i Panelit Virtual me Studentët’. Ky...

Shkolla Pranverore Feministe – Takimi virtual i dytë

07.05.2020 Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis nga Kosova dhe Qendra Alternative për Vajza nga Serbia me datë 7 maj, 2020 kanë organizuar takimin e dytë virtual me vajzat e përzgjedhura të Shkollës Pranverore Feministe 2020, nga Kosova dhe...

Klubet teatrale garojnë online për posterin më të mirë të dizajnuar

29.04.2020 – 04.05.2020 Kjo ngjarje erdhi si rezulat i aktiviteteve online që Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis i mbajti me 88 nxënës të shkollave kampione të Prishtinës, saktësisht nxënësit e klubeve teatrale të këtyre shkollave, gjatë...

Shfaqja “Zgjimi i pranverës” – provat virtuale

06.04.2020 / 17.04.2020 Pak ditë para se të shfaqej premierë para publikut të Teatrit Kombëtar shfaqja “Zgjimi i pranverës”, Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis me qëllim të respektimit të masave mbrojtëse ndaj pandemisë Covid-19, i ndërpreu...