Artpolis

Arta Tërstena- Asistente e projektit

Arta Tërstena ka lindur në vitin 1994, në Vushtrri. Aktualisht jeton në Fushë Kosovë. Ka të përfunduar studimet bachelor në degën e psikologjisë  dhe studimet master në programin Psikologji shkollore dhe të kshillimit, Universiteti i Prishtinës.

Gjatë periudhës së studimeve ka filluar punën vullnetare në disa organizata jo qeveritare të cilat kanë punuar për të drejtat e njeriut. Kontribut të veqantë ka dhënë në punën me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, kundër martesave të hershme dhe promovimi i rëndësisë së shkollimit të vajzave te këto komunitete.

Ajo e mban veten përgjegjëse që cdo herë në cfarë do forme duhet të kontribuoj në promovimin e të drejtave të gratë dhe vajzat  si dhe rëndësinë e emancipimit të tyre për shoqërinë.

Venera It

Foto Galeri