Artpolis

Donarta Limanaj- Menaxhere e Financave dhe Administratës

Donarta Limanaj ka përfunduar studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, gjithashtu është në përfundim te studimeve master në Universitetin e Prishtinës.

Ajo është anëtare e shoqatës së Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës SCAAK poashtu ka përfunduar disa trajnime sa i përket fushës së financave.

Donarta ka filluar si vullnetare në organizatë joqeveritare dhe pastaj për tri vite ka punuar në financa.

Tani ajo është e angazhuar në Artpolis si Menaxhere e Financave dhe Administratës.

Ajo ka një vullnet të madh për të punuar, puna me perkushtim është virtyt i sajë.

Foto Galeri