Artpolis

Jetbardha Selmani – Menaxhere e projektit

Jetbardha Selmani është e lindur në vitin 1994. Ka përfunduar studimet në degën e Psikologjisë në Fakultetin Filozofik, Universiteti i Prishtinës.

Si e re në moshë Selmani ka zhvilluar aktivitete vullnetare në organizata joqeveritare ne Ferizaj duke qenë pjesë e shumë aktiviteteve që janë zhvilluar në qytet.Gjatë studimeve ka qenë pjesë e disa hulumtimeve shkencore që janë zhvilluar në qytete të ndryshme të Kosovës.

Jetbardha punon si Koordinatore e Projekteve në Qendrën për zhvillimin e arteve ARTPOLIS – Prishtinë, qendër e cila promovon artin dhe diversitetin me anë të dialogut dhe punës me komunitet.

Foto Galeri