Artpolis

Nertila Qarri-Gërguri – Menaxhere e Projekteve

Nertila Qarri-Gërguri është Menaxhere e Projekteve në organizatën Artpolis. Ka diplomuar në Shkencat Politike (BA) dhe është në përfundim të studimeve Master në drejtimin Politikat Publike dhe Menaxhimi. Ajo punon në fushën e barazisë gjinore që nga viti 2012, e në tre vitet e fundit ka punuar edhe në fushën e fuqizimit të rinisë.
Ajo ka përvojë në marrëdhënie me publikun, zhvillimin dhe menaxhinmin e projekteve, avokim, rrjetëzim dhe zhvillim të OShC-ve, zhvillim të hulumtimeve, analizë gjinore dhe përfshirje të përspektivës gjinore, si dhe zbatimin e qasjes për zhvillim pozitiv të të rinjve.

Foto Galeri