Artpolis

Qendresa Mujaj Shala – Asistente e Financave dhe Administratë

Qendresa Mujaj Shala ( e lindur me 23.12.1990-Pejë)  ka përfunduar studimet bachelor dhe studimet master në Fakultetin Ekonomik “Hasan Prishtina” – Prishtinë, në departamentin Banka, Financa dhe Kontabilitet.

Është anëtare e shoqatës së Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës SCAAK-Prishtinë dhe është në proces të certifikimit për nivelin Kontabilist/e e certifikuar, po ashtu në fushën profesionale ka përfunuduar edhe trajnimin për programin Quick Books.

Ka përvojë pune në disa kompani private (Star Link, Kosmonte Foods) në fushën e financave dhe administrates. Ka marrë pjesë edhe në zhvillimin e korikulave për aftësim profesional në profilin asistent administrative. Njeh gjuhën angleze.

Qendresa ka filluar punën në Artpolis me entuziasëm dhe përkushtim, është komunkative dhe e gatshme për sfida të reja.

Foto Galeri