Publications

Call for Applications: Intercultural Icebreakers Programme

May 9, 2023

We’re excited to announce the Intercultural Icebreakers Programme, a comprehensive initiative designed to promote intercultural dialogue, cooperation, and exchange between the two societies. The programme, running since March 2015 by the Helsinki Committee for Human Rights in Serbia (HCHR), will now take place in collaboration with ArtPolis from Prishtina and with support from the European Union.

The programme comprises three connected actions: Intercultural Exchange and Learning among Young Artists, Art Colony, and Local Displays of the Joint Artwork. It is open to emerging artists who are interested in actively engaging in establishing and nurturing cultural ties between the two communities and joint art projects.

The first action is Intercultural Exchange and Learning among Young Artists, which will take place from May 27th to June 5th. The first five days of the programme will take place in Belgrade, with a visit to Novi Sad planned, and the last five days will be held in Prishtina, including a one-day visit to Prizren.

Intercultural Exchange and Learning among Young Artists is a 10-day educational study trip that targets 20 young artists aged 18-35 years. The aim is to introduce them to the concept and practice of intercultural and cross-border artistic cooperation. Participants will attend lectures by relevant experts, engage in inspiring talks with established artists, visit cultural institutions and public sites, and connect with cultural workers in Belgrade, Prishtina, Novi Sad, and Prizren. They will also engage in practical work to conceptualize and plan the joint art creation.

All costs will be covered by the organizer, including:

 • Travel and transportation,
 • Accommodation,
 • All meals and refreshments,
 • Cultural institutions entry tickets.

The programme working languages are Albanian, Serbian, and English.

After several weeks of reflecting on the study trips, the same group of participants will be invited to a 5-

day art workshop called Art Colony. The purpose of this workshop is to provide young artists with the focus, time, expertise, and funds to create joint artwork that will promote intercultural dialogue, cooperation, and exchange between the two societies.  

The joint artworks will be displayed or performed in several the Local Displays of the Joint Artwork action. The purpose of this action is to create popular and accessible meeting points where citizens will be connected through the language of theatre, film, photography, drawings, and/or music, and motivated to engage in discussions about improving mutual relations.

To participate in the programme, applicants must:

 1. Be between 18 and 35 years of age,
 2. Be an unestablished or emerging artist,
 3. Be fluent in at least two programme working languages,
 4. Be interested in actively engaging in establishing and nurturing cultural ties between the two communities and joint art projects,
 5. Be mindful of ethnic, religious, gender, and geographic diversity.

Participation of persons with disabilities and those coming from small cities, rural areas, marginalized and/or deprived communities, will particularly be welcomed.

We encourage all emerging artists who meet the criteria to apply. Please submit your application by May 15, 2023. Applications must include a CV, a short letter of motivation, and a portfolio of your previous work. Send your application to HO.konkurs@gmail.com.

Poziv za učešće u programu

Kultura bez granica

S velikim zadovoljstvom najavljujemo novu fazu programa „Kultura bez granica“, sveobuhvatnu inicijativu osmišljenu da promoviše interkulturalni dijalog, saradnju i razmenu između srpske i albanske zajednice. Program, koji od marta 2015. vodi Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (HO), u naredne tri godine će se sprovoditi u saradnji sa organizacijom ArtPolis iz Prištine i uz podršku Evropske unije.

Program se sastoji od tri povezane akcije: (1) Interkulturalna razmena i učenje mladih umetnika, (2) Kreativna kolonija i (3) Lokalne izložbe umetničkih dela. Otvoren je za mlade i nedovoljno afirmisane umetnike koji su zainteresovani da se aktivno angažuju na uspostavljanju i razvijanju kulturnih veza izmedju dve zajednice i zajedničkim umetničkim projektima.

Prva akcija je Interkulturalna razmena i učenje mladih umetnika, koja će se održati od 27. maja do 5. juna 2023. godine. Prvih pet dana programa održaće se u Beogradu, sa planiranom posetom Novom Sadu, a poslednjih pet dana u Prištini, uključujući jednodnevnu posetu Prizrenu.

Interkulturalna razmena i učenje mladih umetnika je 10-dnevno edukativno studijsko putovanje za 20 mladih umetnika uzrasta 18-35 godina. Cilj je da se upoznaju sa konceptom i praksom interkulturalne i prekogranične umetničke saradnje. Učesnici će prisustvovati predavanjima relevantnih stručnjaka, učestvovati u inspirativnim razgovorima sa afirmisanim umetnicima, posećivati kulturne institucije i javna mesta, i povezivati se sa kulturnim radnicima u Beogradu, Prištini, Novom Sadu i Prizrenu. Takođe će se baviti praktičnim radom na osmišljavanju i planiranju zajedničkog umetničkog stvaralaštva.

Organizatori pokrivaju troškove učešća, uključujući:

 • Putne troškove
 • Smeštaj
 • Ishranu i osveženje
 • Posete institucijama kulture.

Radni jezici programa su srpski, albanski i engleski jezik.

Nakon nekoliko nedelja koje će odvojiti za refleksiju o studijskim putovanjima, ista grupa učesnika će biti pozvana na 5-dnevnu radionicu pod nazivom Kreativna kolonija. Svrha ove radionice je da mladim umetnicima omogući fokus, vreme, stručnost i sredstva za stvaranje zajedničkih umetničkih dela koja će promovisati interkulturalni dijalog, saradnju i razmenu između dva društva. 

Zajednička umetnička dela biće izložena/izvedena u nekoliko gradova. Svrha ove akcije je stvaranje popularnih i pristupačnih sastajališta gde će građani biti povezani jezikom pozorišta, filma, fotografije, crteža i/ili muzike i motivisani da se uključe u razgovore o unapređenju međusobnih odnosa.

Uslovi učešća u programu uključuju:

 • 18-35 godina starosti,
 • Status neafirmisanog ili nedovoljno afirmisanog umetnika,
 • Poznavanje najmanje dva radna jezika programa, uključujući maternji,
 • Zainteresovanost za aktivno učešće u uspostavljanju i razvijanju kulturnih veza između dve zajednice i zajedničkim umetničkim projektima,
 • Spremnost na interakciju u uslovima svakovrsne raznolikosti, uključujući etnički, versku, rodnu, geografsku, i sl.

Ohrabrujemo sve mlade i nedovoljno afirmisane umetnike koji zadovoljavaju navedene kriterijume da se prijave za učešće. Posebno će biti dobrodošlo učešće osoba sa invaliditetom i onih koji dolaze iz malih gradova, ruralnih sredina, marginalizovanih i/ili depriviranih zajednica.

Molimo da vaše prijave podnesete najkasnije do 15. maja 2023. godine u 23.59h. Prijave treba da sadrže biografiju, kratko motivaciono pismo, primer/katalog radova. Prijavu poslati emailom na HO.konkurs@gmail.com. Na istu adresu možete pisati i ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa pozivom.

You may also like