Artpolis

Edukimi i Bazuar në Teatër në ambient të hapur

04,05.09 – 06.09.2020 Kukaj Ja ku jemi prapë. Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis organizoi trajnimin “Theater Based Education” Ky trajnim u mbajt për tre ditë në Kukaj me datat 4, 5 dhe 6 shtator, me të rinj e të reja nga qytete e...

#1001Fires – Art dhe solidaritet gjatë Covid-19

25.07.2020 #1001Zjarret – 25 korriku 2020, është një ditë solidariteti dhe lidhjeje, dhe ne u bashkuam me artistë të tjerë dhe kulturë krijuese në të gjithë globin për të ndarë një fragment të punës sonë që kemi krijuar gjatë krizës COVID-19...

Deklaratë për media Projekt-Kodi Civil i Kosovës shkel të drejtat e njeriut

08.07.2020 CEL Organizatat e shoqerise civile, të nënshkruara më poshtë, konsiderojnë që Projekt-Kodi Civil shkel të drejtat për partneritet (martesë apo bashkësi civile) për personat LGBTI në Kosovë. Projekt-Kodi Civil definon martesën si bashkësi...

Kampanja sociale gjatë Covid-19: A e dini se…

26.04.2020 Kampanja sociale “Ngacmimet seksuale në Kosovë” e inicuar nga Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis u zhvilluar gjatë Covid-19. Ngacmimi seksual nënkupton cilëndo formë të sjelljes së padëshiruar verbale, joverbale ose fizike të natyrës...

Kampi i Artivisteve – ndikim artistik dhe holistik në rrethana COVID-i

26  –  29. 06.2020 Qeniet njerëzore kanë vazhduar të krijojnë edhe në rrethanat më të çuditshme dhe të papërshtatshme, sepse procesi krijues është pjesë e gjenezës sonë dhe funksionimit bazik, prandaj edhe Qendra për Art dhe...