Artpolis

Punëtoria: Siguria e integruar – Edicioni i Trajnimit të trajnerëve

14 – 17. 12.2020 Punëtoria e Sigurisë së Integruar – Edicioni i Trajnimit të Trainerëve u mbajt në hotelin e rrethuar nga male të bukura në Bogë me 11 anëtarë të stafit gra nga pesë strehimoret e komunave të ndryshme në Kosovë, përfshirë:...

Festivali i Teatrit për të Rinj dhe të Reja 2020, Edicioni i 8-të- online

15.12.2020 – 18.12.2020 Këtë vit, edicioni i 8-të i Festivalit të Teatrit për të Rinj dhe të Reja që u mbajt me 15 -18 Dhjetor, u organizua më ndryshe se herët e  kaluara, për shkak të situatës pandemike me Covid-19. Për dallim prej viteve të...

Iniciativa vullnetare “Në aventura përmes librit”

Me datë 8 Dhjetor, 2020, Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis u angazhua në një iniciativë vullnetare me qëllim të përmirësimit të arsimimit në përgjithësi, dhe ngritjes së vetëdijes për shprehi të të lexuarit të literaturave të ndryshme për...

Trajnimi: Dizajnimi i kostumeve

Të dashur nxënës, Artpolis – Art and Community me sukses e përfundoi trajnimin online “Dizajnimi i kostumeve” e udhëhequr nga dizajnerja / trajnerja Njomëza Luci që u mbajt në datat 28.11.2020 dhe 05.12.2020. 40 nxënës/e nga 20 shkolla...

Punëtoria virtuale “Adresimi i Ngacmimeve Seksuale brenda UP”

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis organizoi punëtorinë dy ditore “Adresimi i Ngacmimeve Seksuale brenda Universiteteve Publike në Kosovë” me datë 09-10 dhjetor, 2020 në bashkëpunim me Universitetin “Isa Boletini” – Mitrovicë...