Artpolis
Rreth nesh

Rreth nesh

ARTPOLIS është Organizatë Jo-Qeveritare që vepron në Kosovë duke e promovuar kulturën, artin dhe bashkëjetesën multietnike, nëpërmjet dialogut social dhe përdorimit të teatrit si mjet për promovimin e diversitetit dhe ndryshimeve shoqërore.

Vizioni ynë është të krijojmë një shoqëri të bazuar në vlera feministe përmes artit dhe kulturës në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Misioni i Artpolis është të ndërtojë fuqinë kulturore të grave dhe të rinjve për t’u bërë katalizatorë për ndryshime shoqërore.

Adresa: Mujo Uliqinaku 8/8
10 000 Prishtina, Kosova
 
E-mail: ojq.artpolis@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/qendraartpolis
Vimeo: https://vimeo.com/artpoliscenter 
 

0Shares