Artpolis

Rreth Nesh

ARTPOLIS është Organizatë Jo-Qeveritare që vepron në Kosovë duke e promovuar kulturën, artin dhe bashkëjetesën multietnike, nëpërmjet dialogut social dhe përdorimit të teatrit si mjet për promovimin e diversitetit dhe ndryshimeve shoqërore.

Vizioni ynë është të krijojmë një shoqëri të bazuar në vlera feministe përmes artit dhe kulturës në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Misioni i Artpolis është të ndërtojë fuqinë kulturore të grave dhe të rinjve për t’u bërë katalizatorë për ndryshime shoqërore.

Adresa: Rr. Zenel Salihu Z4 -S3 00022
10 000 Prishtina, Kosova
E-mail: ojq.artpolis@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/artpolisKosovo/
Instagram: https://www.instagram.com/artpoliscenter/

0Shares