Dardan Kryeziu

Dardan Kryeziu mban titullin master në Psikologji Shkollore dhe Këshillim nga Universiteti i Prishtinës. Në vitin 2013, ai u bashkua me Platformën CiviKos, një rrjet i organizatave të shoqërisë civile në Kosovë, ku lehtëson dialogun në mes të shoqërisë civile dhe autoriteteve publike.

Me një përvojë të pasur prej mbi 10 vitesh, ai ka specializuar në menaxhimin e projekteve dhe programeve ndërkombëtare. Ai ka pasur një rol aktiv në promovimin e bashkëpunimit midis shoqërisë civile dhe institucioneve publike në Kosovë. Gjithashtu, ka qenë pjesë aktive në proceset e hartimit të legjislacionit në Republikën e Kosovës dhe ka kontribuar në zhvillimin e strategjive të ndryshme në vend. Aktualisht mban pozitën Drejtor i Projekteve në Platforma CiviKos.