Elira Lluka

Elira Lluka e lindur ne vitin 2000 në Gjakovë. Shkollën fillore dhe atë të mesme ka përfunduar në Gjakovë për të vazhduar studimet në Universitetin e Prishtinës – Fakulteti Filozofik, Departamenti i “Punës Sociale”.

Aktivizmi, feminizmi, të drejtat e njeriut, arti, angazhimi në dhe për komunitetin kanë karakterizuar gjithmonë atë. Elira tani është e angazhuar si zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Artpolis.

Atë e karakterizon vendosmëria, përkushtimi dhe dashuria për punën!