Jelena Memet

Jelena Memet (1978) feministe, aktiviste e gjatë e paqes në Serbi dhe rajon, një nga themelueset dhe presidentja e Qendrës Alternative për Vajzat që nga viti 2013. Për më shumë se 16 vjet ajo ka fuqizuar vajzat dhe gratë e reja në parandalimin e bazuar në gjini dhe dhunës dixhitale, politikat e paqes, siguria dixhitale dhe e integruar. Një nga themelueset e programit të Shkollës Pranverore Feministe për të rejat nga Kosova dhe Serbia, i cili organizohet prej 7 vitesh me qëllim të ndërtimit të paqes, thyerjes së paragjykimeve dhe hapjes së dialogut mes të rejave nga Kosova dhe Serbia. Së fundmi ajo ka nisur punën në filantropi, e cila ka për qëllim mbështetjen dhe fuqizimin e vajzave.