Valëza Sijarina

Valëza Sijarina e lindur më 5 dhjetor të vitit 2001 në Gjilan. Shkollën e mesme e kreu në gjimnazin

e shkencave natyrore “Xhavit Ahmeti” Gjilan, kurse tani vijon studimet në Fakultetin Filologjik,

departamenti i Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës.

Valëza që 8 vite merret me vullnetarizëm në organizata e festivale të ndryshme, gjithashtu kreu

praktikë dy mujore në RTK që e ndihmoi të zhvillojë aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe

organizative. Ajo ka qenë e përfshirë në mënyrë aktive që 5 vite në Artpolis si vullnetare dhe

pjesëmarrëse e trajnimeve dhe organizimeve tjera, dhe tani është e angazhuar si koordinatore e projekteve.

Për më tepër Valëza ka aftësi për të punuar nënpresion, për të përmbushur afatet dhe për të

kryer detyrat e caktuara.