Artpolis

Theatre Based Education Training – Humanrightivism

“Theater Based Education” training was held on 5-8 February, 2021 with young people from different municipalities and communities living in Kosovo. Young men and women from different municipalities of Kosovo came together to learn about...

Konkurs: Për 5 vende të lira – Aktor/e

Artpolis Qendra për Art dhe Komunitet, shpallë konkurs për 5 vende të lira: Pozita: Aktor/e Ekipi më i ri i komunitetit artistik po ju pret ! Nëse je Aktor/e dhe i përmbush kriteret të cilat ne po i kërkojmë, atëherë apliko ! Mundësi e mirë ta...

Kërkesë për Ofertë

Kërkesë për Ofertë I/ E nderuar, Artpolis Organizatë Joqeveritare me seli në Prishtinë, fton kompaninë tuaj të dërgon ofertë për Auditim të Organizatës Artpolis si dhe të projektit “NDAL/STOP – Jointly and creatively against GBV” për vitin 2020...

Here it is! The brochure “ArtEd – Growing through Arts in Education”

29.01.2021 What joy, laughter, excitement, work, challenges, and many emotions were experienced within a year. Theater clubs of the champion schools of Kosovo were more than clubs. They were an inexhaustible source of energy, work and inspiration...

Evaluation report for theatre clubs of champion schools – ArtEd

July, 2020 Evaluation report – Opinions and attitudes of elementary school students on the importance of theatre clubs in educational approaches, self-perceptions and social preferences in Kosovo-An experience of online training in times of...