Feminist Art Fund Fond

Najava za članstvo u Artpolis

August 17, 2021

17.08.2021

ARTPOLIS je nevladina organizacija koja deluje na Kosovu i promoviše kulturu, umetnost i multietnički suživot kroz društveni dijalog i primenu pozorišta kao sredstva za promovisanje društvenog i kulturnog razvoja.

Kao sveobuhvatna organizacija ljudi dobre volje koji su zainteresovani da doprinesu promociji ljudskih prava i postizanju rodne ravnopravnosti, u poboljšanju kulture i društva na Kosovu, ARTPOLIS, proglašava otvorenom mogućnost članstva za sve pojedince koji dele vrednosti i viziju koju organizacija promoviše.

Rodna ravnopravnost, univerzalna zaštita ljudskih prava i na individualnom i na grupnom / kolektivnom nivou neke su od osnovnih vrednosti koje kandidati za članstvo treba da imaju.

Kriterijumi za članstvo:

  • Da ste do dana podnošenja prijave navršili 16 godina;
  • Da se dobrovoljno prijavite za članstvo;
  • Da imate želju i volju da doprinesete promociji ljudskih prava;
  • Da imate želju i volju da doprinesete postizanju rodne ravnopravnosti;
  • Da imate želju i volju da se uključite u poboljšanje života građana Kosova, bez razlike;
  • Da budete spremni/e da doprinesete promociji umetnosti i kulture (sa ili bez naknade);
  • Da ste zakonski cisti/e i niste počinili/e krivična dela;
  •  Ako ste zaposleni/e ili samo želite da budete podrška u radu ARTPOLIS -a,

godišnja članarina iznosi 10 EUR. Iako ova uplata nije obavezna, bili bismo zahvalni na vašem doprinosu.


Članovi će imati prioritet u aktivnostima Artpolisa i imati prednost nad nečlanovima, uključujući niže cene, gde je to moguće, na događajima i javnim aktivnostima koje su takođe otvorene za nečlanove.

Za više detalja o pravima i odgovornostima za članstvo, trajanju članstva, načinu pregleda prijave, pročitajte

U zavisnosti od načina na koji se odlučujete da se prijavite za članstvo u ARTPOLIS -u (fizička kopija u kancelariji organizacije, ili onlajn obrazac dostupan na veb stranici ARTPOLIS -a, ili na društvenim mrežama), trebalo bi da imate na umu da pored popunjenog obrasca morate da priložite obavezna dokumenta (originalna ili skenirana u zavisnosti od toga koji kanal se koristi za prijavu za članstvo), koja uključuju:

  • Popunjen obrazac prijave sa proverenim izjavama/ tvrdnjama;
  • Dokaz o transferu za opcionu godišnju članarinu za zaposlene kandidate.

Sada kada ste pročitali gore navedene smernice politike, korak ste bliže pridruživanju ARTPOLIS -u, stoga vas molimo da popunite

obrazac za prijavu za članstvo u ARTPOLIS -u 👉 https://bit.ly/3xTjMkK .

Za pitanja i komentare, kontaktirajte nas na: artivistet@gmail.com i/ ili + 383 38 221 512.

Hvala vam što ste odlučili da se prijavite za članstvo u ARTPOLIS -u! Srećni smo što delimo iste osnovne vrednosti i radujemo se saradnji sa vama!

You may also like