Artpolis

Pozitë e hapur për trajner/e profesionistë

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis shpallë pozitë të hapur për  dy trajner/e profesionistë/e në lidhje me trajnimin “Edukimi i Bazuar në Teatër”, trajnim ky i cili do të realizohet me datë 21-23 shkurt, 2020 në Prishtinë. Trajnimi ka për...

Kërkesë për Ofertë – Auditimi i organizatës Artpolis

E/ I nderuar, Artpolis Organizatë Joqeveritare me seli në Prishtinë, fton kompaninë tuaj të dërgojë ofertë për Auditim të Organizatës Artpolis si dhe të projektit “NDAL/STOP – Jointly and creatively against GBV” për vitin 2019. Ofertat duhet...

Report “Abortions in Kosovo”

October, 2019 Artpolis presents the report of induced abortions performed in Kosovo from 1999 to 2019. It sets out the legal framework regulating this issue, analyses available data on its prevalence and the different methods used to terminate...

Portofolio “FEMART through the Years”

October 2019 FemArt – International Festival of women artists and activist It began as an ambition and desire to continue as a necessity for the society within our country and in the region, and it continued to be extended solely to give space to...

Report: Addressing Sexual Harassment in Public Universities

The Center for Art and Community – Artpolis on March 8, 2017 published a report titled “Treatment of Sexual Harassment in Public Universities”, but the emphasis is placed on the University of Prishtina as the largest public...

0Shares