Artpolis

Shpallja për Anëtarësim në Artpolis

17.08.2021 ARTPOLIS-i është organizatë joqeveritare që vepron në Kosovë dhe promovon kulturën, artin dhe bashkëjetesën multietnike përmes dialogut shoqëror dhe aplikimit të teatrit si mjet për të promovuar zhvillimin social dhe kulturor. Duke qenë...

Raporti i Auditit 2020

Raporti i Auditit 2020Download

RAPORTI VJETOR 2020 – ARTPOLIS

Qershor, 2021RAPORTI VJETOR 2020 – ARTPOLISDownload

Ja ku është! Broshura “ArtEd – Rritemi përmes Artit në Arsimim”

29.01.2021 Sa gëzime, të qeshura, ngazëllime, punë, sfida, e shumë emocione u përjetuan brenda një viti. Klubet teatrale të shkollave kampione të Kosovës ishim më shumë se klube. Ato ishin një burim i pashtershëm i energjisë, punës dhe inspirimit...

Raporti i vlerësimit për klubet teatrale të shkollave kampione – ArtEd

Korrik, 2020 Raporti i vlerësimit – Opinione dhe qëndrime të nxënësve të shkollës fillore mbi rëndësinë e klubeve të teatrit në qasjet arsimore, perceptimet e vetvetes dhe preferencat sociale në Kosovë – Një përvojë e trajnimit në...

Shpallja për Anëtarësim në Artpolis

17.08.2021 ARTPOLIS-i është organizatë joqeveritare që vepron në Kosovë dhe promovon kulturën, artin dhe bashkëjetesën multietnike përmes dialogut shoqëror dhe aplikimit të teatrit si mjet për të promovuar zhvillimin...

1Shares