Artpolis

Thirrje e hapur – Termet e Referencës për Konsulent/e Kërkimor/e, për Raportin Hulumtues në Adresimin e Ngacmimeve Seksuale në Universitetin e Prishtinës

12.10.2022 Thirrje e hapur – Termet e Referencës për Konsulent/e Kërkimor/e, për Raportin Hulumtues në Adresimin e Ngacmimeve Seksuale në Universitetin e Prishtinës. Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet në kuadër të projektit “HumanRightivism”...

Raporti i Auditit 2021

17.03.2022

Audit_Artpolis-2021Download

Pozitë e hapur për trajnerë/e profesionistë/e

09.02.2022 Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis shpallë pozitë të hapur për dy trajnerë/e profesionistë/e në lidhje me trajnimin “Edukimi i Bazuar në Teatër”, trajnim ky i cili do të realizohet me datë 25-27 shkurt, 2022 në Prishtinë. Trajnimi ka...

Aktivitetet e 20 klubeve teatrore prezantohen në broshurën “ArtEd – Fuqizimi i 20 klubeve teatrore në shkollat kampione”

20.01.2022 Përmes projektit “ArtEd – Rritemi përmes artit në arsimim – Fuqizimi i 20 klubeve teatrore në shkollat kampione” Artpolis ka fuqizuar të rinjtë e të rejat në 20 shkolla kampione në shtatë Komuna të Kosovës. Përmes kapaciteteve të...

Shpallja për Anëtarësim në Artpolis

17.08.2021 ARTPOLIS-i është organizatë joqeveritare që vepron në Kosovë dhe promovon kulturën, artin dhe bashkëjetesën multietnike përmes dialogut shoqëror dhe aplikimit të teatrit si mjet për të promovuar zhvillimin social dhe kulturor. Duke qenë...

Pozitë e hapur për trajnerë/e profesionistë/e

09.02.2022 Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis shpallë pozitë të hapur për dy trajnerë/e profesionistë/e në lidhje me trajnimin “Edukimi i Bazuar në Teatër”, trajnim ky i cili do të realizohet me datë 25-27 shkurt...

1Shares