Artpolis

Raporti “Abortet në Kosovë”

Tetor 2019 Artpolis prezanton raportin mbi abortet e nxitura të kryera në Kosovë nga viti 1999 – 2019. Ndër të tjera, raporti analizon kornizën ligjore, arsyet e dhe llojet e aborteve, analizon prevalencën e aborteve si dhe format e ndryshme që janë...

Portofolio “FEMART ndër vite” 2013 – 2019

Tetor 2019 FemArt – Festivali Ndërkombëtar i Artisteve dhe Aktivisteve Filloi si një ambicje dhe dëshirë e madhe, për të vazhduar më tutje si një domosdoshmëri për shoqërinë e vendit dhe të rajonit dhe vijoi duke u shtri edhe më gjërë vetëm e...

Konkurs për Menaxher/e të Financave dhe Administrates

18 korrik, 2019 ARTPOLIS është Organizatë Jo-Qeveritare që vepron në Kosovë duke e promovuar kulturën, artin dhe bashkëjetesën multietnike përmes dialogut social dhe përdorimit të teatrit si mjet për promovimin e diversitetit dhe ndryshimeve...

Raport: Trajtimi i ngacmimit seksual në Universitetet Publike

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis më 8 mars 2017 publikoi një raport të titulluar “Trajtimi i Ngacmimit Seksual në Universitetet Publike”, po theksi vihet në masë të madhe te UP-ja, si universiteti më i madh publik në vend. Ky raport...

"Trojanet" – Faza e parë – La Mama dhe Artpolis

Nga data 28 gusht deri më 10 Shtator, 2017 artistët/et e Teatrit La MaMa në partneritet me Qendrën Artpolis, në teatrin Oda në në Prishtinë dhe në fshatin artistik Kukaj u fokusuan për të ngritur kapacitete të reja të artistëve dhe artisteve në...

Raporti “Abortet në Kosovë”

Tetor 2019 Artpolis prezanton raportin mbi abortet e nxitura të kryera në Kosovë nga viti 1999 – 2019. Ndër të tjera, raporti analizon kornizën ligjore, arsyet e dhe llojet e aborteve, analizon prevalencën e aborteve si...

1Shares