Artpolis

cfd – External Evaluation needed

13.05.2020 cfd Empowers women. Opens up perspectives.The feminist Peace Organisation / Falkenhöheweg 8 / P.O. Box 5761 / CH 3001 Bern / Switzerland Phone +41 31 300 50 60 / Fax +41 31 300 50 69 / info@cfd-ch.org / www.cfd-ch.org / PC 30-7924-5 Terms...

Broshura “Ngacmimi seksual në Kosovë”

29.04.2020 Bazuar në Kodin Penal të Republikës së Kosovës ‘Ngacmimi seksual’ nënkupton cilëndo formë të sjelljes së padëshiruar verbale, joverbale ose fizike të natyrës seksuale, me qëllim të cenimit të dinjitetit apo që cenon dinjitetin...

Flasin Gratë: Një vit i përkrahjes nga BE për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave në Kosovë

09.03.2020Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Gruas, 8 mars 2020, në Europe House – Shtëpia e Evropës në Prishtinë, u bë lansimi i publikimit të: ‘Flasin Gratë: Një vit i përkrahjes nga BE për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave në...

Raporti “Abortet në Kosovë”

Tetor 2019 Artpolis prezanton raportin mbi abortet e nxitura të kryera në Kosovë nga viti 1999 – 2019. Ndër të tjera, raporti analizon kornizën ligjore, arsyet e dhe llojet e aborteve, analizon prevalencën e aborteve si dhe format e ndryshme që janë...

Portofolio “FEMART ndër vite” 2013 – 2019

Tetor 2019 FemArt – Festivali Ndërkombëtar i Artisteve dhe Aktivisteve Filloi si një ambicje dhe dëshirë e madhe, për të vazhduar më tutje si një domosdoshmëri për shoqërinë e vendit dhe të rajonit dhe vijoi duke u shtri edhe më gjërë vetëm e...

cfd – External Evaluation needed

13.05.2020 cfd Empowers women. Opens up perspectives.The feminist Peace Organisation / Falkenhöheweg 8 / P.O. Box 5761 / CH 3001 Bern / Switzerland Phone +41 31 300 50 60 / Fax +41 31 300 50 69 / info@cfd-ch.org / www...

1Shares