Publications

Kërkesë për Ofertë – Auditimi i organizatës Artpolis

February 4, 2020

E/ I nderuar,

Artpolis Organizatë Joqeveritare me seli në Prishtinë, fton kompaninë tuaj të dërgojë ofertë për Auditim të Organizatës Artpolis si dhe të projektit “NDAL/STOP – Jointly and creatively against GBV” për vitin 2019.

Ofertat duhet të dorëzohen më së voni deri me 07.02.2020. Auditimi duhet të jetë konform kërkesave të Qeverisë së Kosovës dhe standardeve ndërkombëtare të auditimit. Raporti i auditimit duhet të dorëzohet në gjuhën Angleze.

Raporti i auditimit për Artpolis:

  • Do të përfshijë kornizën kohore nga 01.01.2019  deri me 31.12.2019.
  • Raporti i auditimit duhet të përfundohet dhe të miratohet më së voni 15 Mars 2020.
  • Shpenzimet totale për Artpolis janë: 228,559.73 €

Raporti i auditimit për Projektin  “NDAL/STOP – Jointly and creatively against GBV”:

  • Do të përfshijë kornizën kohore nga 01.01.2019  deri me 31.12.2019.
  • Raporti i auditimit duhet të përfundohet dhe të miratohet më së voni 01 Mars 2020.
  • Shpenzimet totale për Projektin  “NDAL/STOP – Jointly and creatively against GBV” janë: 57,392.30 €

Ofertat duhet të jenë të ndara.

Sinqerisht,
Stafi I Artpolis,

Kontaktet:
ojq.artpolis@gmail.com
donartalimanaj.artpolis@gmail.com
+38349876203

You may also like