Broshurat Forum Teatri Publikimet

Ja ku është! Broshura “ArtEd – Rritemi përmes Artit në Arsimim”

30 Janar, 2021

29.01.2021

Sa gëzime, të qeshura, ngazëllime, punë, sfida, e shumë emocione u përjetuan brenda një viti.

Klubet teatrale të shkollave kampione të Kosovës ishim më shumë se klube. Ato ishin një burim i pashtershëm i energjisë, punës dhe inspirimit.

Aktivitetet e klubeve: Trajnimi Edukimi i bazuar në Teatër, themelimi i klubeve teatrale, ushtrime dhe prova online, krijimi dhe incizimi i video dramave, prezantimi i videove përmes Watch Party në Facebook, trajnimi në Canva, gara për posterin më të pëlqyer, trajnimi për dizajn të kostumeve, pjesëmarrje në Festivalin e Teatrit për Rinj/Reja, gara për videot më të pëlqyera, u përmblodhën të gjitha në një broshurë.

Ju ki e keni tani dhe mund ta shfletoni ne:

You may also like