Shpalljet

Kërkesë për Ofertë

8 Shkurt, 2021

Kërkesë për Ofertë

I/ E nderuar,

Artpolis Organizatë Joqeveritare me seli në Prishtinë, fton kompaninë tuaj të dërgon ofertë për Auditim të Organizatës Artpolis si dhe të projektit “NDAL/STOP – Jointly and creatively against GBV” për vitin 2020.

Ofertat duhet të dorëzohen më së voni deri me 15.02.2021. Auditimi duhet të jetë konform kërkesave të Qeverisë së Kosovës dhe standarteve ndërkombëtare të auditimit. Raporti i auditimit duhet të dorëzohet në gjuhën Angleze.

Raporti i auditimit për Artpolis:

  • Do të përfshijë kornizën kohore nga 01.01.2020  deri me 31.12.2020.
  • Raporti i auditimit duhet të përfundohet dhe të miratohet me se voni 10 Mars 2021.
  • Shpenzimet totale për Artpolis janë: 230,706 €

Raporti i auditimit për Projektin  “NDAL/STOP – Jointly and creatively against GBV”:

  • Do të përfshijë kornizën kohore nga 01.01.2020  deri me 31.12.2020.
  • Raporti i auditimit duhet të përfundohet dhe të miratohet me se voni 10 Mars 2021.
  • Shpenzimet totale për Projektin  “NDAL/STOP – Jointly and creatively against GBV” janë: 61,740.70 €

Ofertat duhet të jenë të ndara.

Sinqerisht,

Stafi I Artpolis,

ojq.artpolis@gmail.com
donartalimanaj.artpolis@gmail.com

+38349876203

You may also like