Shfaqjet Teatrale

Mos hesht – Performancë artistike / Prishtinë

11 Dhjetor, 2015

Artpolis në bashkëpunim me organizatën Femrat Aktive të Gjakovës, dhe me mbështetje të Rrjetit të Grupeve të Grave të Kosovës, financuar nga BE-ja, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ka realizuar një performancë artistike me studente të Universitetit Publik të Gjakovës dhe Prishtinës,në kuader të projektit të përbashkët “Adresimi i ngacmimeve seksuale dhe ngritja e mekanizmave mbrojtës në Universitetet Publike të Prishtinës dhe Gjakovës”

Performanca trajton temën e ngacmimeve seksuale dhe do të shfaqet në hapësirat e Universitetit Publik të Gjakovës, me datë 10.12.2015, duke filluar në ora 11:00, në hapësiren e Fakultetit te Edukimit, dhe atë të Prishtinës, me datë 11.12.2015, duke filluar në ora 11:00 në hapësiren e Fakultetit Filozofik.

Kjo Performancë ka për qëllim vetëdijësimin, informimin, adresimin dhe parandalimin e ngacmimeve seksuale brenda Universiteteve.

Ju mirpresim
ARTPOLIS & FAGJ

You may also like