Aktivitetet Panelet e Diskutimit

Panel diskutimi virtual me student: Ngacmimet seksuale në UP

19 Maj, 2020

14.05.2020

Artpolis në përputhje me planin e veprimit online në largësi nën ‘Fushatën e Medias Sociale’ duke adresuar ‘Ngacmimin Seksual’ ka organizuar aktivitetin ‘Diskutim i Panelit Virtual me Studentët’.

Ky panel diskutim u mbajt më 14 maj 2020 me profesoreshën Kaltrina Kelmendi dhe studentë të Universitetit të Prishtinës – Departamenti i Psikologjisë, në kuadër të lëndës ‘Psikologjia gjinore’ të ligjëruar nga prof. Kaltrina.

Qëllimi kryesor i panelit ishte të diskutojë / adresojë çështjen e ‘ngacmimit seksual brenda Universiteteve Publike në Kosovë’ me ligjëruese / paneliste Agnesa Xheladini dhe Diellza Bezera për të informuar studentët më shumë rreth temës dhe punës së Artpolis në këtë fushë në të gjithë vite, duke shpërndarë kështu me studentët të gjitha materialet e përgatitura nga Artpolis në lidhje me ngacmimet seksuale në Kosovë.

Si vazhdim i takimit, një punëtori “Adresimi i ngacmimit seksual në Universitetin Publik të Kosovës” do të mbahet në fund të majit 2020.

Ky aktivitet u përkrah nga CDF, SIDA dhe cfd.

You may also like