Aktivitetet Aktivizëm

Poezi për Fuqi – Edicioni virtual me artistet dhe aktivistet nga Kosova

7 Dhjetor, 2020

Poezi për Fuqi – Edicioni virtual me artistet dhe aktivistet nga Kosova filloi me datën 25 nëntor dhe përfundoi me datën 10 dhjetor.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të 16 Ditëve të Aktivizmit.Jemi në një kohë shumë të vështirë dhe të pasigurt, ndryshimi i gjendjes së vazhdueshme të krizës COVID-19 për 16 ditë radhazi u përjetua ndryshe me poezitë e lexuara nga artistet dhe aktivistet tona.

Të gjithë ndjekësit/et në rrjetet tona sociale shijuan dhe mund të shijojnë edhe më tutje poezitë të cilat janë të mbushura me plot fuqi, inspirim dhe guxim. 16 ditë me interpretime fantastike të artivisteve/ëve nga Kosova!

“Poezi per Fuqi” implementohen nga Artpolis dhe mbështetet nga: UNFPA Kosovo.

#16daysofactivism #OrangeTheWorld #FundRespondPreventCollect #16days #16ditëtëaktivizmit #16ditë #artpolis #art #community

You may also like