Përfaqësimet

Prezantim në seminarin mbi promovimin dhe rrjetëzimin

12 Mars, 2020

06.02.2020, Shkup

Në ngjarjen e Shkupit, në seminarin mbi promovimin dhe rrjetëzimin në kuadër Përkrahja

e BE për Bashkëpunimin Kulturor në Ballkanin Perëndimor, përfaqësuese e Artpolis-it ishte

Diellza Bezera. Ajo i ndau me të pranishmit përvojat dhe qëllimet e Artpolis, ku përmes aktiviteteve të ndryshme gjatë vitit synohet përmirësimi i mirëqenies së njerëzve që jetojnë në Kosovë, e në veçanti të grave dhe të rinjve/rejave.

Programi dy-ditor synoi të sigurojë një hapësirë më të gjerë të bashkëpunimit rajonal kulturor, me fokus kryesor paraqitjen dhe interpretimin e thirrjeve për mbështetje për Projektet e Bashkëpunimit Kulturor me Ballkanin Perëndimor.

You may also like