Aktivitetet Aktivizëm

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis në më shumë se 1 dekadë angazhim me ARTivizëm

5 Shtator, 2018

ARTPOLIS është Organizatë Jo-Qeveritare që vepron në Kosovë duke e promovuar kulturën, artin dhe bashkëjetesën multietnike, nëpërmjet dialogut social dhe përdorimit të teatrit si mjet për promovimin e diversitetit dhe ndryshimeve shoqërore.

Misioni i Artpolis është të ndërtojë fuqinë kulturore të grave dhe të rinjve për t’u bërë katalizatorë për ndryshime shoqërore.

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis në më shumë se 1 dekadë angazhim me ARTivizëm, ka
arritur të realizoi ndër vite këto aktivitete:

Mbi 30 mijë diskutime interaktive me Forum Teatër;
Mbi 50 performanca profesionale Forum Teatër – pa repriza;
Mbi 20 performanca profesionale – pa repriza;
Mbi 100 Trajnime të bazuara në teatër në komuna të ndryshme;
6 vite organizim të Festivalit teatral të të rinjëve/rejave;
Mbi 200 performanca teatrore me të rinj/reja në të gjitha komunat e Kosovës;
Mbi 400 panele diskutuese;
Mbi 600 punëtori;
Mbi 500 trajnime;
Mbi 60 performanca në rrugë;
6 vite organizim të marshit ndërkombëtar 1 Miliardë në Këmbë, në më shumë se 4 komuna të
ndryshme;
4 aksione simbolike kundër ngacmimeve seksuale në UP në bashkëpunim me shoqërinë civile;
Tri vite bashkëpunim në organizim të marshit “MARShojmë S’festojmë”;
Mbështetëse në dhjetëra protesta, marshe dhe aktivitete tjera që kanë fokus të drejtat e njeriut;
Lansimi i Muzeut të parë Virtual të Aktivisteve;
Më shumë se 30 lexime skenike me artiste profesionale dhe të rinj/reja;
Tri vite organizim të Shkollës Feministe Pranverore;
Lansimi i raportit/politikës gjinore për adresimin e ngacmimeve seksuale në Universitetet Publike në
katër komuna;

6 vite organizim të festivalit FemArt, prej tyre:
38 – Performanca artistike
27 – Ekspozita
33 – Panele diskutuese;
32 – Punëtori;
61 – Filma Artistik
27 – Koncerte
5 – Promovime librash;
2 – Master klasa;
8 – Mbrëmje artistike dedikuar poezisë;
1 – Stand Up Komedi;
1 – Dance Teatër;
1 – Ditë dedikuar Jogës dhe Meditimit;
2 – Performanca në rrugë;
1 – Tribunë;
1 – Konferencë;

1 – Mural i inkuadruar në hapësirë publike.

You may also like