Broshurat Publikimet Raportet e Hulumtimit

ArtEd – Raporti i vlerësimit të trajnimit online “Dizajnimi i Kostumeve”

27 Janar, 2021

Dhjetor 2020
 
Pas themelimit të suksesshëm të 20 Klubeve të Teatrit, në 20 shkolla kampione – partnere të projektit ArtEd-Rritemi përmes Artit në Arsimim, është menduar që ky trajnim të plotësojë njohuritë dhe shkathtësitë e nxënësve që do të mbështesin këto klube, si dhe në krijimin e performancave në të ardhmen.
 
Koncepti i trajnimit online – “Dizajnimi i kostumeve”, është hartuar në bashkëpunim me dizajneren Njomëza Luci, e cila ka përpiluar edhe një program të detajuar për dy pjesët e trajnimit që janë mbajtur me 28 Nëntor dhe 5 Dhjetor 2020, me 40 nxënësit/et e klubeve teatrale të shkollave kampione të Kosovës.
 
Pas trajnimit, përmespyetësorëve të dizajnuar online (në Google form)është bërë edhe vlerësimi i trajnimit, me ç’rast janë plotësuar pyetësorët nga të gjithë nxënësit pjesëmarrës.
 
Në përgjithësi, nxënësit (rreth 98% e tyre) e panë si të nevojshëm, trajnimin e ofruar për zhvillimin e shkathtësive të tyre, me vlerë maksimale (5). Po ashtu, 100% e nxënësve kanë vlerësuar se programi i trajnimit ka qenë i kuptueshëm, dhe se instruksionet kanë qenë të qarta për të kryer detyrën praktike. Të gjithë nxënësit pjesëmarrës (100%) kanë dhënë vlerësim maksimal (5) në lidhje me mënyrën e ligjërimit dhe trajnimin e realizuar nga dizajnerja – Njomëza Luci.
 
Për më shumë rreth vlerësimit, qasjes dhe rezultateve shfletoni raportin:
 
Raporti-i-vleresimit-Dizajnimi-i-kostumeve-word
Download

You may also like