Aktivitetet Aktivizëm Iniciativat

Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit mbi të drejtat pronësore të grave përmes artit – Kamenicë

1 Korrik, 2016

Qendra për zhvillimin e Arteve Artpolis është duke vazhduar me mbajtjen e takimeve informuese dhe konsultative në kuadër të projektit “Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit mbi të drejtat pronësore të grave përmes artit”.

Takimi i radhës është mbajtur sot me datë 01.07.2016 në komunën e Kamenicës, në sallë të Shtëpisë Kulturore.

Pjesëmarrës në takime janë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të institucioneve lokale qeverisëse dhe aktivisteve që merren me çështje të trashëgimisë.
ARTPOLIS mbështetet në kuadër të Programit Angazhimi për Barazi – E4E, i cili financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe implementohet nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC).

 

 

 

You may also like