Punëtoritë

Shkrimi i projekteve – Trajnim për të rinjë / Brezovicë

31 Mars, 2016

Trajnimi për “Shkrimin e Projekteve”, organizuar nga Artpolis më 19 dhe 20 Mars, 2016 në Brezovicë. Në trajnim morën pjesë të rinjtë nga Mitrovica e Veriut dhe Jugut, Graçanicës dhe Shtërpcës.

You may also like