Aktivitetet Punëtoritë

Stafi i Artpolis mban trajnimin “Cikli i Menaxhimit të Projektit”

20 Dhjetor, 2021

15-17 dhjetor, 2021

Për tre ditë me radhë, 15-17 dhjetor 2021, stafi i Artpolis ka mbajtur trajnimin “Cikli i Menaxhimit të Projektit” në Tiranë.

Ishte trajneri Lekë Zogaj, CEO dhe konsulent menaxhimi në 2M, ai që mbajti trajnimin për menaxhim të projekteve, duke filluar nga zhvillimi i idesë, shkrimi i projektit, ndarja e roleve, zbatimi i projektit, planifikimi buxhetor, rreziqet, monitorimi e vlerësimi etj.

Të ndarë në grupe stafi i Artpolis ushtroi ide konkrete të zhvillimit të një projekti, duke bërë edhe diskutime për vështirësitë që mund të hasen gjatë implementimit të projektit, e rëndësinë që ka shkrimi i një projekti dhe metodat që duhet ndjekur.

Ky trajnim është mbështetur nga cfd.

You may also like