Përfaqësimet

Takimi i Lobit për Barazi Gjinore në Kosovë – Shkurt 2021

25 Shkurt, 2021

24.02.2021

Drejtoresha ekzekutive e Artpolis, Zana Hoxha, mori pjesë në takimin e Lobit për Barazi Gjinore në Kosovë (Lobi), më 24 shkurt 2021, i pari për këtë vit të.

Takimi “Gratë dhe Zgjedhjet Lokale” mblodhi përfaqësues të institucioneve, organizatave vendore dhe ndërkombëtare, si dhe anëtare të Rrjetit të Grave të Kosovës e gra të angazhuara në politikë për të diskutuar së bashku pjesëmarrjen e grave në politikë në nivelin lokal.

You may also like