Forum Teatri

Teknikat Teatrale në Edukim të Bashkëmoshatarëve – Punëtori / Ferizaj

23 Qershor, 2015

Fotografi te realizuara nga,trajnimi ”Teknikat Teatrale në Edukim të bashkëmoshatarëve” i mbajtur me datë 22 Qershor dhe 23 Qershor 2015 me të rinjët në komunën e Ferizajit.

You may also like