Artpolis

Teknikat Teatrale në Edukim të Bashkëmoshatarëve – Punëtori / Prizren

Fotografi nga trajnimi 3 ditor ”TEKNIKAT TEATRALE NË EDUKIMIN E BASHKËMOSHATARVE” i mbajtur me të rinjë nga Prishtina,Graqanica dhe Fushë Kosova,me datë 3,4 dhe 5 korrik në Prizren.

Organizuar nga : ARTPOLIS
Mbështetur nga : KVINNA TILL KVINNA.

0Shares