Fondi Fondi për Art Feminist

Thirrje për krijime artistike në kuadër të fushatës -50%

10 Gusht, 2021

10.08.2021

A je feminist/e?

A je artist/e?

A je aktivist/e?

A don me i fuqizu gratë n’Kosovë?

A don me u angazhu për drejtësi e barazi?

Atëherë Fushata “-50%” është hapur për ty.

Nëse të intereson çka, qysh e tek mund ta marrësh vesh nëse vazhdon me lexu.  ↓

Me krijime artistike, guerrila acts, performanca, videoinstalacione, audioinstalacione e forma të tjera të artit mund të jesh pjesë e Fushatës “-50%”.

Fushata “-50%” ka për qëllim të adresojë pabarazinë e përfaqësimit të grave në institucione publike dhe private, një thirrje për barazi të plotë në të gjitha sferat e jetës, respektivisht në gjithëpërfshirje të gjysmës së popullatës tjetër, GRATË. “-50%” vjen si inspirim nga simbolika e zbritjeve dhe shitjeve të  dyqaneve të markave të mëdha, target kryesor i të cilave janë kryesisht gratë dhe vajzat.

Fushata “-50%” si “brend artistik” synon që ta rrisë vetëdijesimin te gratë dhe vajzat mbi punësimin, arsimimin, shëndetësinë dhe mirëqenien e tyre përmes artit dhe kulturës. Njëherësh duke u bërë thirrje që ta ngritin zërin ndaj padrejtësisë dhe pabarazisë që i godet në përditshmëri.

Çka kërkohet prej teje? – Asgjë më shumë se ide kreative artistike për ta shfaqur para publikut në formën që ti don.

Deri kur mund të aplikosh? – 31 Gusht 2021.

Deri kur mund ta realizosh/prezantosh veprën tënde? – 1 Dhjetor 2021.

Çka duhesh me dërgu?- Konceptin/skicën dhe biografinë/portofolin.

Mos harro, Artpolis është gati me t’përkrah për idenë që e ki për me arrit ndryshimin e kërkuar n’shoqni.

Mos prit, bashkohu me Fushatën “-50%” për t’ia hequr minusin, apliko me idenë tënde në: artivistet@gmail.com

Vetëm artistet/ët, aktivistet/ët që hyjnë në rreth të ngushtë do të kontaktohen.

Artpolis përkrahet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) “EJA Kosovë”, bashkë financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida).

You may also like