Aktivitetet Aktivizëm Projektet

Shkolla Pranverore Feministe 2024 – Pjesa e Parë

7 Qershor, 2024

4 – 7.06.2024

Pjesa e parë e Shkollës Pranverore Feministe 2024 u mbajt nga 4 -7 qershor në Vrnjačka Banja, Serbi, duke bashkuar 20 gra të reja nga Kosova dhe Serbia.

Ky sesion përfshiu aktiviste dhe feministe të njohura nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina si ligjëruese. Ato kontribuuan në diskutimet për paqen nga një perspektivë feministe, duke u bazuar në përvojat e tyre të ndryshme profesionale dhe personale. Njohuritë e tyre të gjera, përvojat personale në aktivizëm dhe tregimet e fuqishme ngjallën interesin e pjesëmarrësve për aktivizmin për paqe që në një fazë të hershme.

Gjatë katër ditëve, në një mjedis të sigurt, pjesëmarrëset eksploruan tema si feminizmi, ndërtimi i paqes, aktivizmi i hershëm i grave, ndikimet e luftës dhe mbështetja e të mbijetuarve, solidariteti, dhe roli i artit në aktivizëm si një praktikë dhe një mjet fuqizues për ndërtimin e paqes.

Edicioni i 10-të i Shkollës Pranverore Feministe mbuloi temat e mëposhtme: “Paqja – Historia dhe Kuptimi,” “Të Lira dhe të Pavarura – Qasja Feministe ndaj Shoqërisë Patriarkale,” “Paqja mbështetet në fuqizim dhe besim,” “Pajtimi dhe Siguria nga një Perspektivë Feministe,” ” Rezistenca dhe Solidariteti – Motërzimi në mes feministeve gjatë 90-ve,” “Personalja dhe Politika në Aktivizmin për Paqe,” dhe “E Vërteta dhe Guximi.”

Folëset për këtë edicion përfshinë: Anita Pantelić, Lepa Mlađenović, Jadranka Miličević, Maja Mitić, Andrijana Kocić, Merita Hasani, dhe Tamara Milanović.

Përveç ligjëratave, pjesëmarrëset kaluan kohë të lirë së bashku, çka u lehtësoi atyre ndarjen dhe shkëmbimin e njohurive dhe sfondit kulturor.

Shkolla Pranverore Feministe u mbështet nga KTK dhe Global Fund for Women.

You may also like