Forum Teatri

Trajnimi transformues edukimi i bazuar në teatër bashkon komunitete të ndryshme

19 Prill, 2024

16-18.04.2024

Punëtoria novatore tre-ditore e trajnimit “Edukimi i Bazuar në Teatër” përfundoi më 18 prill, duke mbledhur së bashku 25 pjesëmarrës nga prejardhje të ndryshme etnike, duke përfshirë komunitetet shqiptare, serbe, rome, ashkali dhe egjiptiane. Punëtoria, e mbajtur në përpjekje për të nxitur kohezionin social dhe fuqizimin personal përmes artit, u drejtua me mjeshtëri nga Zana Hoxha dhe Maja Mitic, figura të dalluara në botën e teatrit.

Punëtoria filloi më 16 prill me një lojë inovative ‘Miku Sekret’ për të ndërtuar besimin midis pjesëmarrësve—një komponent i rëndësishëm në proceset krijuese bashkëpunuese. Zana Hoxha dhe Maja Mitic hartuan një axhendë gjithëpërfshirëse që angazhoi pjesëmarrësit në një seri ushtrimesh të dizajnuara për të zhvilluar aftësitë e tyre teatrale duke promovuar mirëkuptimin dhe respektin e ndërsjellë midis grupeve të ndryshme.

Dita e parë u fokusua në vendosjen e bazave me sesione si “Teatri dhe Parandalimi” dhe ushtrime ndërvepruese që inkurajuan ritmin dhe spontanitetin në performancë. Pjesëmarrësit mësuan të punojnë së bashku përmes lojërave dhe improvizimit.

Në ditën e dytë, fokusi u zhvendos në thellimin e të kuptuarit të arteve teatrale me ushtrime që synojnë rritjen e komunikimit joverbal dhe zhvillimin e karakterit. Pjesëmarrësit eksploruan prapaskenat e personazheve, dizajnin e skenës dhe elementet e kostumeve, duke zgjeruar ndjeshëm zotërimin e tyre të tregimit. Dita përfundoi me shfaqje që demonstruan aftësitë e tyre në rritje dhe të kuptuarit, dhe u vlerësuan me reagime konstruktive nga bashkëmoshatarët dhe trajnerët.

Dita e fundit theksoi aplikimin e teknikave të teatrit për tema të ndjeshme sociale duke përdorur metoda forum teatër, përgatitjen e pjesëmarrësve për shfaqje tërheqëse dhe dinamike që ftojnë ndërveprimin e audiencës. Teknikat për ruajtjen e pranisë në skenë dhe kontrollit të zërit u hulumtuan, duke pasuruar aftësinë e përgjithshme të pjesëmarrësve për të përcjellë mesazhe të fuqishme përmes performancës.

Punëtoria përfundoi me një festë të përparimit dhe shkëmbimit kulturor, duke përfshirë shpërndarjen e certifikatave dhe zbulimin e ‘Shokëve Sekret’, të cilat i shtuan një prekje personale të paharrueshme përvojës së bashkëpunimit.

Kjo nismë jo vetëm që pajisi pjesëmarrësit me aftësi të avancuara teatrale, por gjithashtu nxiti një mjedis të mirëkuptimit dhe bashkëpunimit kulturor. Ai qëndron si një testament i fuqisë së arteve në lidhjen e komuniteteve të ndryshme dhe ndezjen e dialogut kuptimplotë. Projekti mbështetet dhe financohet nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Kosovë.  

You may also like