Aktivitetet Aktivizëm

Artpolis – 16 Ditët e Aktivizmit // 16-Days of Activism

1 Dhjetor, 2018

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis shënon 16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës në baza Gjinore në Kosovë.

Artpolis ka për vision të ndihmojë në krijimin e një shoqërie të bazuar në vlera feministe përmes Artit dhe Kulturës në regjionin e Ballkanit. Misioni i saj është ndërtimi I fuqisë kulturore të grave dhe të rinjëve/rejave të bëhen katalizatorë për transformimin e shoqërisë.
Andaj, në kuadër të Kampanjës Globale “16 Ditët e Aktivizimit kundër Dhunës në baza Gjinore” Artpolis organizon:
– Punëtori – “Gratë e reja përdorin Posterat Artistik për adresimin e Dhunës në baza Gjinore”
Data: 3 – 5 dhjetor, 2018 // Ora: 09:00 – 16:00 // Lokacioni: ICK – Innovation Center Kosovo, Prishtinë
– Performancë – Forum Teatër “Stigma”
Data: 4 dhjetor, 2018 // Ora: 13:00 – 14:00 // Lokacioni: Qendra Kulturore, Kamenicë
– Film & Panel diskutimi – “The Hunting Ground” kundër ngacmimeve seksuale
Data: 6 dhjetor, 2018 // Ora: 16:00 – 18:00 // Lokacioni: Fakulteti Filozofik, Salla 05, Prishtinë
– Ekzpozitë & Panel diskutimi – “Gratë e reja përdorin Posterat Artistik për adresimin e Dhunës në baza Gjinore”
Data: 7 dhjetor, 2018 // Ora: 13:00 – 14:30 // Lokacioni: NANA Fashion, Prishtinë
– Performancë “ARTivizmi”
Data: 10 dhjetor, 2018 // Ora: 20:00 – 21:00 // Lokacioni: Libraria Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”, Prishtinë

You may also like