Forum Teatri

Audicioni i artistëve/eve THBE

5 Shtator, 2018

Disa momente të shkëputura nga audicioni i hapur i artistëve/eve që u mbajtë më 20.04.2018, në hapësirën e Civic Energy Center (CEC) në Mitrovicën e Veriut. Artistët/et të cilët/at do të përzgjidhen do të jenë pjesë e shfaqjeve performuese të Teatrit të Bazuar në Edukim që do të mbahen në Mitrovicën e Veriut, Shtërpcë dhe Graçanicë

You may also like