Aktivitetet Panelet e Diskutimit

Forum Future 2019 – Proceset e pajtimit dhe drejtësia tranzicionale, perceptimi, problemet dhe perspektiva

18 Dhjetor, 2019

11.12.2019

Paneli: “Proceset e pajtimit dhe drejtësia tranzicionale, perceptimi, problemet dhe perspektiva” u organizua në kuadër të Konferencës dy-ditore “Forum Future 2019”, në Qendrën e Energjisë Qytetare në Mitrovicën e Veriut më 11 dhe 12 dhjetor 2019.

Njëzet vjet pas konfliktit, shqiptarët dhe serbët në Kosovë mbeten politikisht dhe socialisht të ndarë nga njëri-tjetri dhe nuk ka ndjesi për një të ardhme apo qëllime të përbashkëta midis këtyre dy grupeve. Shoqëria Civile e Kosovës, në ndjekje të objektivave të veta, shpesh neglizhon procesin e pajtimit.

Qëllimi i panelit ishte ofrimi i diskutimit publik dhe të hapur për trajtimin e së kaluarës, marrëdhëniet e tanishme dhe të ardhshme midis serbëve dhe shqiptarëve.

You may also like