Aktivitetet Iniciativat

Një Miliard në Këmbë të Ngritur/a në Revolucion – Ferizaj

19 Mars, 2018

Fushata Një Miliard në Këmbë, kundër dhunës ndaj grave, përveç organizimit në Prishtinë u prezantua edhe në komunën e Ferizajit. Sheshi i Ferizajit dukej me plot ngjyra, atmosferë feste, muzikë, vallëzim e mbi të gjitha me shumë mesazhe vetëdijësuese.

Nikoqire në këtë organizimi qe Qendra për Art dhe Komunitet- Artpolis së bashku me të rinjët dhe të rejat, aktivist/e nga komuna e Ferizajit. Vallëzimi bashkoi të gjithë qytetarët/et që e dënonin dhunën ndaj grave dhe vajzave.

You may also like