Panelet e Diskutimit Publikimet Raportet e Hulumtimit

Raporti "Adresimi i ngacmimeve seksuale në UP"- online

27 Mars, 2017

Për nder të ditës së 8 marsit, Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis publikoi raportin “Adresimi i Ngacmimeve Seksuale brenda Universiteteve Publike”

Ky raport u përgatitë nga juristja Msc. Ariana Qosaj – Mustafa me kontribut të Jetbardha Selmanit dhe Jeta Berishës, i cili adreson situatën aktuale lidhur me ngacmimet seksual brenda universiteteve publike.

Të pranishëm në lansimin e këtij projekti dhe që ndanë një fjalë rasti duke e përshëndetur raportin dhe duke e quajtur si mjaftë të nevojshëm për shtyrjen e arsimit universitar në Kosovë ishin: Zëvendës Shefja e Misionit të Shteteve të Bashkuara në Republikën e Kosovës – Colleen Hyland, Prorektorja e universitetit të Prishtinës -Myrvete Badivuku dhe Menaxherja e Programeve në Rrjetin e Grupeve të Grave të Kosovës – Nicole Fransworth.

Më poshtë gjeni të bashkangjitur raportin e plotë në gjuhën shqipe:

Raporti Adresimi i Ngacmimeve Seksuale ne Universitet Publike

You may also like