Aktivitetet Forum Teatri

Teknikat e Avancuara Teatrale në Edukim të Bashkëmoshatarëve – Punëtori / Banjë e Pejës

30 Qershor, 2014

ARTPOLIS me përkrahjen e UNFPA – zyra në Kosovë, në kuadër të projektit të përbashkët të UNKT për “Adresimin e dhunës në Baza Gjinore në Kosovë” me financimin e Qeverisë Finlandeze, organizon:
“Teknikat e avancuara Teatrale në Edukim të bashkëmoshatarëve ”
Banjë e Pejës “Hotel Kosova Park” – Kosovë, 28-30 Qershor, 2014

You may also like