Aktivitetet Forum Teatri

Shfaqja forum teatër “Zëri brenda meje”

26 Nëntor, 2021

26.11.2021

“Zëri brenda meje” shfaqje për diskriminimin shoqëror

Klubi Teatror i shkollës kampione SHFMU “Nazim Gafurri” në Prishtinë ka prezantuar shfaqjen forum teatër “Zëri brenda meje” më 26 nëntor, 2021 në ambientet e shkollës.

Nxënësit e mentoruar nga aktorja Daniela Markaj kanë trajtuar temën e diskriminimit në shoqëri e pasojat e tij.

Shtypësi dhe i shtypuri kanë zëra në kokë të cilët i bëjnë ata të veprojnë në mënyra të ndryshme. Ngjarja ndodh në shkollë kur një arsimtare diskriminon dhe e përqesh një nxënës që është duke kaluar në një situatë jo të mirë në familjen e tij, e i cili nuk ka notat e mira në shkollë.

Kurse djali i drejtorit të shkollës përkundër që nuk mëson nuk merr asnjë vërejtje, madje mbështetet, derisa nxitet që të bullizojë shokun e tij të klasës.

Pas shfaqjes publiku pati mundësi që të pyesë personazhet rreth shfaqjes, duke kritikuar bullistët për qasjen ndaj shokut të tyre. Publiku gjithashtu pati këshilla se fëmijët e të rriturit duhet të ndihmojnë njëri-tjetrin kur janë në situatë të keqe, e jo t’ia shtojnë problemet.

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

#artpolis #giz #shkollatkampione #forum #teater

You may also like