Artpolis

Trajnimi Edukimi i Bazuar në Teatër – Humanrightivism

Me datë 5-8 shkurt, 2021 u mbajt trajnimi “Edukimi i Bazuar në Teatër” me të rinj e të reja nga qytete e komunitete të ndryshme. Të rinjët dhe të rejat nga komuna të ndryshme të Kosovës u bashkuan për të marrë njohuri mbi teatrin...

Ja ku është! Broshura “ArtEd – Rritemi përmes Artit në Arsimim”

29.01.2021 Sa gëzime, të qeshura, ngazëllime, punë, sfida, e shumë emocione u përjetuan brenda një viti. Klubet teatrale të shkollave kampione të Kosovës ishim më shumë se klube. Ato ishin një burim i pashtershëm i energjisë, punës dhe inspirimit...

Raporti i vlerësimit për klubet teatrale të shkollave kampione – ArtEd

Korrik, 2020 Raporti i vlerësimit – Opinione dhe qëndrime të nxënësve të shkollës fillore mbi rëndësinë e klubeve të teatrit në qasjet arsimore, perceptimet e vetvetes dhe preferencat sociale në Kosovë – Një përvojë e trajnimit në...

ArtEd – Raporti i vlerësimit të trajnimit online “Dizajnimi i Kostumeve”

Dhjetor 2020 Pas themelimit të suksesshëm të 20 Klubeve të Teatrit, në 20 shkolla kampione – partnere të projektit ArtEd-Rritemi përmes Artit në Arsimim, është menduar që ky trajnim të plotësojë njohuritë dhe shkathtësitë e nxënësve që do të...

Certifikimi i nxënësve për trajnimin online “Dizajnimi i kostumeve”

Dhjetor 2020 Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, pas përfundimit me sukses të trajnimit online “Dizajnimi i kostumeve” e udhëhequr nga dizajnerja / trajnerja Njomëza Luci, certifikoi nxënësit për pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre e...