Artpolis

Archive - Korrik 2020

Kampanja online #VendoseMasken

16.06.2020 Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet në bashkëpunim me Platforma Civikos, PEN – Peer Educators Network, Democracy Plus, KCSF dhe YMCA in Kosovo kanë filluar kampanjën #VendoseMasken që ka për qëllim...

0Shares